سری دیزنی نوجوان

پارچه ساتن 100% پنبه نخ 40 ساتن با الیاف هالو ویرجین پلی استر 4000 گرم بر متر مربع و نخ دوخت دوراک ترکیه

سایز یک نفره 4 تکه و شامل:
لحاف سایز 200*155 یک عدد
ملحفه کشدوز سایز 200*90 یک عدد
بالش کتیبه دار سایز 50*70 یک عدد
بالش ساده سایز 50*70 یک عدد

سایز یکنفره 5 تکه و شامل:
لحاف سایز 200*155 یک عدد
کاور لحاف سایز 200*155 یک عدد
ملحفه کشدوز سایز 200*90 یک عدد
بالش کتیبه دار سایز 50*70 یک عدد
بالش ساده سایز 50*70 یک عدد
برای جلوگیری از رنگ رفتگی و کدری محصول حین شستشو رعایت نکات ذیل لازم الاجراست

  1. ماشین لباسشویی را در حالت COTTON قراردهید.
    2. از مایع لباسشویی مخصوص پارچه های رنگی استفاده کنید
    3. همزمان با مایع لباسشویی از نرم کننده حوله و پارچه استفاده کنید
    4. روبالشی و کشدوز را به حالت پشت و رو در ماشین لباسشویی قرار دهید
    5. همراه روبالشی و کشدوز حوله یا لباس دیگری در ماشین لباسشویی قرار ندهید

دستورالعمل شستشو:
1. دمای آب 30 درجه سانتی گراد
2. از مایع سفیدکننده استفاده نکنید
3. از خشک کن ماشین لباسشویی با دور پایین (400) استفاده شود
4. از اطو در درجه حرارت پایین (110 درجه سانتی گراد) استفاده شود
5. بدلیل عدم اطمینان از شیوه شستشو حتی المقدور خشکشویی نکنید