مهمان

طرح محصول انتخابی دقیقا مطابق عکس نیست و بر اساس موجودی انبار محصول ارسال می گردد.
پارچه پنبه- پلی استر مرغوب/ گلدوزی شده با الیاف داخل هالو 18 دنیر تشکی و گرماژ 350 / نخ دوخت دوراک ترکیه
بدلیل استفاده از الیاف هالو 18 دنیر پف تشک پس استفاده طولانی نمی خوابد

برای شستشو کافیست لایه ترموفیوزداخل تشک را خارج کرده و پس از بستن زیپ آنرا در ماشین لباسشویی قرار داده و بشویید.
برای جلوگیری از رنگ رفتگی و کدری محصول حین شستشو رعایت نکات ذیل لازم الاجراست

 1. ماشین لباسشویی را در حالت COTTON قراردهید.
  2. از مایع لباسشویی مخصوص پارچه های رنگی استفاده کنید
  3. همزمان با مایع لباسشویی از نرم کننده حوله و پارچه استفاده کنید

دستور العمل شستشو:
1. دمای آب 30 درجه سانتی گراد
2. از مایع سفیدکننده استفاده نکنید
3. از خشک کن ماشین لباسشویی با دور پایین(400) استفاده شود
4. در صورت اطمینان از شیوه شستشو خشکشویی کنید

*****************

تشک مهمان پنبه‌ای

طرح محصول انتخابی دقیقا مطابق عکس نیست و بر اساس موجودی انبار محصول ارسال می گردد.
پارچه 100%پنبه/ گلدوزی شده با الیاف 100%پنبه ارگانیک گرماژ 400 / نخ دوخت دوراک ترکیه
برای شستشو کافیست لایه ترموفیوزداخل تشک را خارج کرده و پس از بستن زیپ آنرا در ماشین لباسشویی قرار داده و بشویید.

برای جلوگیری از رنگ رفتگی و کدری محصول حین شستشو رعایت نکات ذیل لازم الاجراست

 1. ماشین لباسشویی را در حالت COTTON قراردهید.
  2. از مایع لباسشویی مخصوص پارچه های رنگی استفاده کنید
  3. همزمان با مایع لباسشویی از نرم کننده حوله و پارچه استفاده کنید

دستور العمل شستشو:
1. دمای آب 30 درجه سانتی گراد
2. از مایع سفیدکننده استفاده نکنید
3. از خشک کن ماشین لباسشویی با دور پایین(400) استفاده شود
4. در صورت اطمینان از شیوه شستشو خشکشویی کنید

*****************

تشک مهمان پشمی

پارچه 100%پنبه/ گلدوزی شده با الیاف 100%پشم طبیعی شسته شه و بوبری و ضد بید شده با گرماژ 400 / نخ دوخت دوراک ترکیه
برای شستشو کافیست لایه ترموفیوزداخل تشک را خارج کرده و پس از بستن زیپ آنرا در ماشین لباسشویی قرار داده و بشویید.

برای جلوگیری از رنگ رفتگی و کدری محصول حین شستشو رعایت نکات ذیل لازم الاجراست

 1. ماشین لباسشویی را در حالت WOOL قراردهید.
  2. از مایع لباسشویی مخصوص پارچه های رنگی استفاده کنید
  3. همزمان با مایع لباسشویی از نرم کننده حوله و پارچه استفاده کنید

دستور العمل شستشو:
1. دمای آب 30 درجه سانتی گراد
2. از مایع سفیدکننده استفاده نکنید
3. از خشک کن ماشین لباسشویی با دور پایین(400) استفاده شود
4. در صورت اطمینان از شیوه شستشو خشکشویی کنید