سری ساتن لوکس


پارچه ساتن 100% پنبه. نخ 60 با الیاف هالو ویرجین پلی ستر 400 گرم بر متر مربع و نخ دوخت دوراک ترکیه

سایز یکنفره 4 تکه و شامل:
لحاف سایز 220*160 یک عدد
ملحفه کشدوز سایز 200*90 یکعدد
بالش کتیبه دار سایز 50*70 1 عدد
بالش ساده سایز 50*70 1 عدد

و سایز دونفره 6 تکه و شامل:
لحاف سایز 220*160 یک عدد
ملحفه کشدوز سایز 200*160 یکعدد
بالش کتیبه دار سایز 50*70 2 عدد
بالش ساده سایز 50*70 2 عدد

برای جلوگیری از رنگ رفتگی و کدری محصول حین شستشو رعایت نکات ذیل لازم الاجراست

1.ماشین لباسشویی را در حالت COTTON قراردهید.
2. از مایع لباسشویی مخصوص پارچه های رنگی استفاده کنید
3. همزمان با مایع لباسشویی از نرم کننده حوله و پارچه استفاده کنید
4. روبالشی و کشدوز را به حالت پشت و رو در ماشین لباسشویی قرار دهید
5. همراه روبالشی و کشدوز حوله یا لباس دیگری در ماشین لباسشویی قرار ندهید

دستور العمل شستشو:
1. دمای آب 30 درجه سانتی گراد
2. از مایع سفیدکننده استفاده نکنید
3. از خشک کن ماشین لباسشویی با دور پایین(400) استفاده شود
4.از اطو در درجه حرارت پایین (110درجه سانتی گراد )استفاده شود
5. بدلیل عدم اطمینان از شیوه شستشو حتی المقدور خشکشویی نکنید